تعرفه ارسال پیام کوتاه

تاریخ بروز رسانی : 1399/01/24

توجه: به هنگام شارژ 9% مالیات برارزش افزوده از شارژ کاربر کسر میگردد.
نکته 2: به دستور مجلس شورای اسلامی از تاریخ 24 فروردین 1399 مبلغ 10 ریال به قیمت پیامک ها اضافه گردید.
نکته 3: تعرفه ارسال پیامک به ( ریال ) می باشد.

تعرفه ارسال پنل سفیر

اپراتورهمراه اولایرانسلرایتلپیامک لاتین
1000160160160320
2000170170170320
3000150150150340
21000150150150150
50004150150150320
50002140160160320

تعرفه ارسال پنل ویژه

اپراتورهمراه اولایرانسلرایتلپیامک لاتین
1000170170170320
2000180180180320
3000160160160340
21000160160160160
50004160160160320
50002150160160320

تعرفه ارسال پنل طلایی

اپراتورهمراه اولایرانسلرایتلپیامک لاتین
1000180180180320
2000190190190320
3000170170170340
21000170170170170
50004170170170320
50002160170170320

تعرفه ارسال وب سرویس

تعرفه ارسال پیامک بر اساس نوع پنل کاربری و سر شماره ارسال کننده پیامک محاسبه می گردد.

جهت مشاهده تعرفه پنل پیامک اینجا کلیک کنید و به منظور ورود به پنل پیامک اینجا کلیلک کنید