تعرفه ارسال پیام کوتاه

تاریخ بروز رسانی : ۱۴۰۱/۰۱/۰۲

نکته ۱ : به هنگام شارژ ۹% مالیات برارزش افزوده از شارژ کاربر کسر میگردد.
نکته ۲: به دستور مجلس شورای اسلامی براساس لایحه بودجه کشور از تاریخ 1 فروردین ۱۴۰۱ مبلغ ۳۰ ریال به قیمت پیامک ها اضافه گردید.
نکته ۳: برحسب اعلام اپراتور، از تاریخ 1 فروردین ۱۴۰۱ مبلغ ۱۰۰ درصد تعرفه پیامک گران شد.
نکته ۴: تعرفه ارسال پیامک به ( ریال ) می باشد.

تعرفه ارسال پنل سفیر

اپراتورهمراه اولایرانسلرایتلپیامک لاتین
۱۰۰۰۵۰۰۵۰۰۵۰۰۱۰۰۰
۲۰۰۰۵۰۰۵۰۰۵۰۰۱۰۰۰
۳۰۰۰۵۰۰۵۰۰۵۰۰۱۰۰۰
۲۶۰۰۰ – ۲۱۰۰۰۵۰۰۵۰۰۵۰۰۱۰۰۰
۵۰۰۰۴۵۰۰۵۰۰۵۰۰۱۰۰۰
۵۰۰۰۵ – ۵۰۰۰۲۵۰۰۵۰۰۵۰۰۱۰۰۰
خدماتی۵۰۰۵۰۰۵۰۰۱۰۰۰
سیم کارت۵۰۰۵۰۰۵۰۰۱۰۰۰

تعرفه ارسال پنل ویژه

اپراتورهمراه اولایرانسلرایتلپیامک لاتین
۱۰۰۰۵۰۰۵۰۰۵۰۰۱۰۰۰
۲۰۰۰۵۰۰۵۰۰۵۰۰۱۰۰۰
۳۰۰۰۵۰۰۵۰۰۵۰۰۱۰۰۰
۲۶۰۰۰ – ۲۱۰۰۰۵۰۰۵۰۰۵۰۰۱۰۰۰
۵۰۰۰۴۵۰۰۵۰۰۵۰۰۱۰۰۰
۵۰۰۰۵ – ۵۰۰۰۲۵۰۰۵۰۰۵۰۰۱۰۰۰
خدماتی۵۰۰۵۰۰۵۰۰۱۰۰۰
سیم کارت۵۰۰۵۰۰۵۰۰۱۰۰۰

تعرفه ارسال پنل طلایی

اپراتورهمراه اولایرانسلرایتلپیامک لاتین
۱۰۰۰۵۰۰۵۰۰۵۰۰۱۰۰۰
۲۰۰۰۵۰۰۵۰۰۵۰۰۱۰۰۰
۳۰۰۰۵۰۰۵۰۰۵۰۰۱۰۰۰
۲۶۰۰۰ – ۲۱۰۰۰۵۰۰۵۰۰۵۰۰۱۰۰۰
۵۰۰۰۴۵۰۰۵۰۰۵۰۰۱۰۰۰
۵۰۰۰۵ – ۵۰۰۰۲۵۰۰۵۰۰۵۰۰۱۰۰۰
خدماتی۵۰۰۵۰۰۵۰۰۱۰۰۰
سیم کارت۵۰۰۵۰۰۵۰۰۱۰۰۰

هزینه ارسال پیامک صوتی

زمان فایلهمراه اولایرانسلرایتلتلفن ثابت
زیر 30 ثانیه۵۰۰۵۰۰۵۰۰۵۰۰
زیر 60 ثانیه۱۰۰۰۱۰۰۰۱۰۰۰۱۰۰۰

تعرفه ارسال پیامک بر اساس نوع پنل کاربری و سر شماره ارسال کننده پیامک محاسبه می گردد، به منظور رفاه حال کاربران قیمت پیامک در سامانه سفیر آنلاین در تمامی اپراتورها و سرشماره های ارسال کننده یک سان محاسبه می گردد.

همچنین هزینه ارسال پیامک لاتین 2 برابر قیمت ارسال پیامک فارسی محاسبه می گردد.

جهت مشاهده تعرفه سامانه پیامک اینجا کلیک کنید و به منظور ورود به پنل پیامک اینجا کلیلک کنید

تعرفه پیامک