تعرفه ارسال پیام کوتاه

تاریخ بروز رسانی : ۱۴۰۱/۰۸/۰۴

نکته ۱ : به هنگام شارژ ۹% مالیات برارزش افزوده از شارژ کاربر کسر میگردد.
نکته ۲: به دستور مجلس شورای اسلامی براساس لایحه بودجه کشور از تاریخ 1 فروردین ۱۴۰۱ مبلغ ۳۰ ریال به قیمت پیامک ها اضافه شده است.
نکته ۳: برحسب اعلام اپراتور، از تاریخ 1 فروردین ۱۴۰۱ مبلغ ۱۰۰ درصد تعرفه پیامک گران شد.
نکته ۴: تعرفه ارسال پیامک به ( ریال ) می باشد.

تعرفه ارسال پنل سفیر

اپراتورهمراه اولایرانسلرایتلپیامک لاتین
۱۰۰۰۵۰۰۵۰۰۵۰۰۱۱۰۰
۲۰۰۰۵۰۰۵۰۰۵۰۰۱۱۰۰
۳۰۰۰۵۰۰۵۰۰۵۰۰۱۱۰۰
۲۱۰۰۰۵۰۰۵۰۰۵۰۰۱۰۰۰
۵۰۰۰۴۵۰۰۵۰۰۵۰۰۱۰۰۰
۵۰۰۰۲۵۰۰۵۰۰۵۰۰۱۰۰۰
۹۰۰۰۵۰۰۵۳۰۵۳۰۱۱۰۰
بلک لیست۶۰۰۶۰۰۶۰۰۱۱۰۰
خدماتی۵۰۰۵۰۰۵۰۰۱۰۰۰

تعرفه ارسال پنل ویژه

اپراتورهمراه اولایرانسلرایتلپیامک لاتین
۱۰۰۰۵۰۰۵۰۰۵۰۰۱۱۰۰
۲۰۰۰۵۰۰۵۰۰۵۰۰۱۱۰۰
۳۰۰۰۵۰۰۵۰۰۵۰۰۱۱۰۰
۲۱۰۰۰۵۰۰۵۰۰۵۰۰۱۰۰۰
۵۰۰۰۴۵۰۰۵۰۰۵۰۰۱۰۰۰
۵۰۰۰۲۵۰۰۵۰۰۵۰۰۱۰۰۰
۹۰۰۰۵۰۰۵۳۰۵۳۰۱۱۰۰
بلک لیست۶۰۰۶۰۰۶۰۰۱۱۰۰
خدماتی۵۰۰۵۰۰۵۰۰۱۰۰۰

تعرفه ارسال پنل طلایی

اپراتورهمراه اولایرانسلرایتلپیامک لاتین
۱۰۰۰۵۰۰۵۰۰۵۰۰۱۱۰۰
۲۰۰۰۵۰۰۵۰۰۵۰۰۱۱۰۰
۳۰۰۰۵۰۰۵۰۰۵۰۰۱۱۰۰
۲۱۰۰۰۵۰۰۵۰۰۵۰۰۱۰۰۰
۵۰۰۰۴۵۰۰۵۰۰۵۰۰۱۰۰۰
۵۰۰۰۲۵۰۰۵۰۰۵۰۰۱۰۰۰
۹۰۰۰۵۰۰۵۳۰۵۳۰۱۱۰۰
بلک لیست۶۰۰۶۰۰۶۰۰۱۱۰۰
خدماتی۵۰۰۵۰۰۵۰۰۱۰۰۰

هزینه ارسال پیامک صوتی

زمان فایلهمراه اولایرانسلرایتلتلفن ثابت
زیر 30 ثانیه۵۰۰۵۰۰۵۰۰۵۰۰
زیر 60 ثانیه۱۰۰۰۱۰۰۰۱۰۰۰۱۰۰۰

تعرفه ارسال پیامک بر اساس نوع پنل کاربری و سر شماره ارسال کننده پیامک محاسبه می گردد، به منظور رفاه حال کاربران قیمت پیامک در سامانه سفیر آنلاین در تمامی اپراتورها و سرشماره های ارسال کننده یک سان محاسبه می گردد.

همچنین هزینه ارسال پیامک لاتین 2 برابر قیمت ارسال پیامک فارسی محاسبه می گردد.

جهت مشاهده تعرفه سامانه پیامک اینجا کلیک کنید و به منظور ورود به پنل پیامک اینجا کلیلک کنید

تعرفه پیامک