تعرفه خطوط اختصاصی

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۹/۰۱/۰۱

نکته ۱ : به تمام قیمت خطوط ۹% مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.
نکته ۲ : تمامی قیمت خطوط به ( ریال ) می باشد.

تعرفه خطوط اپراتور ۵۰۰۰

رقم خطنمونه شمارهخطوط غیرسفارشیخطوط سفارشی
۱۴۵۰۰۰۲۱۶۰۱۲۳۴۵۶۱۰۰.۰۰۰۲۰۰.۰۰۰
۱۳۵۰۰۰۲۱۶۰۱۲۳۴۵۱۵۰.۰۰۰۳۰۰.۰۰۰
۱۲۵۰۰۰۲۱۶۰۱۲۳۴۳۰۰.۰۰۰۶۰۰.۰۰۰
۱۱۵۰۰۰۲۱۶۰۱۲۳۵۰۰.۰۰۰۱.۰۰۰.۰۰۰
۱۰۵۰۰۰۲۱۶۰۱۲۱.۰۰۰.۰۰۰۲.۰۰۰.۰۰۰
۹۵۰۰۰۲۱۱۶۰۲.۵۰۰.۰۰۰۵.۰۰۰.۰۰۰
۸۵۰۰۰۲۱۱۶استعلام شوداستعلام شود
۷۵۰۰۰۲۱۱استعلام شوداستعلام شود
۶۵۰۰۰۲۱استعلام شوداستعلام شود

تعرفه خطوط اپراتور ۲۱۰۰۰

رقم خطنمونه شمارهخطوط غیرسفارشیخطوط سفارشی
۱۵۲۱۰۰۰۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰۲۰۰.۰۰۰۲۰۰.۰۰۰
۱۴۲۱۰۰۰۱۲۳۴۵۶۷۸۹۳۰۰.۰۰۰۳۰۰.۰۰۰
۱۳۲۱۰۰۰۱۲۳۴۵۶۷۸۴۰۰.۰۰۰۴۰۰.۰۰۰
۱۲۲۱۰۰۰۱۲۳۴۵۶۷۵۰۰.۰۰۰۵۰۰.۰۰۰
۱۱۲۱۰۰۰۱۲۳۴۵۶۸۰۰.۰۰۰۸۰۰.۰۰۰
۱۰۲۱۰۰۰۱۲۳۴۵۱.۶۰۰.۰۰۰۲.۲۰۰.۰۰۰
۹۲۱۰۰۰۱۲۳۴۲.۲۰۰.۰۰۰۳.۰۰۰.۰۰۰
۸۲۱۰۰۰۱۲۳۶.۰۰۰.۰۰۰۸.۰۰۰.۰۰۰
۷۲۱۰۰۰۱۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰۴۵.۰۰۰.۰۰۰

تعرفه خطوط اپراتور ۱۰۰۰

رقم خطنمونه شمارهخطوط غیرسفارشیخطوط سفارشی
۱۴۱۰۰۰۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰۳۵۰.۰۰۰۷۰۰.۰۰۰
۱۳۱۰۰۰۱۲۳۴۵۶۷۸۹۵۰۰.۰۰۰۱.۰۰۰.۰۰۰
۱۲۱۰۰۰۱۲۳۴۵۶۷۸۱.۱۲۵.۰۰۰۲.۵۰۰.۰۰۰
۱۱۱۰۰۰۱۲۳۴۵۶۷۱.۱۷۵.۰۰۰۳.۵۰۰.۰۰۰
۱۰۱۰۰۰۱۲۳۴۵۶۲.۵۰۰.۰۰۰۸.۰۰۰.۰۰۰
۹۱۰۰۰۱۲۳۴۵۶.۰۰۰.۰۰۰۱۲.۰۰۰.۰۰۰
۸۱۰۰۰۱۲۳۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰
۷۱۰۰۰۱۲۳استعلام شوداستعلام شود
۶۱۰۰۰۱۲استعلام شوداستعلام شود

تعرفه خطوط اپراتور ۲۰۰۰

رقم خطنمونه شمارهخطوط غیرسفارشیخطوط سفارشی
۱۲۲۰۰۰۱۲۳۴۵۶۷۸۱-۵۰۰.۰۰۰استعلام شود
۱۱۲۰۰۰۱۲۳۴۵۶۷۲.۰۰۰.۰۰۰استعلام شود
۱۰۲۰۰۰۱۲۳۴۵۶۳.۶۰۰.۰۰۰استعلام شود
۹۲۰۰۰۱۲۳۴۵۶.۰۰۰.۰۰۰استعلام شود
۸۲۰۰۰۱۲۳۴۱۲.۰۰۰.۰۰۰استعلام شود
۷۲۰۰۰۱۲۳استعلام شوداستعلام شود
۶۲۰۰۰۱۲استعلام شوداستعلام شود

هزینه آبونمان سالیانه خطوط ۲۰۰۰ معادل ۵۵ درصد هزینه اولیه خط می باشد.

تعرفه خطوط اپراتور ۳۰۰۰

رقم خطنمونه شمارهخطوط غیرسفارشیخطوط سفارشی
۱۴۳۰۰۰۲۸۲۲۱۲۳۴۵۶۳۰۰۰.۰۰۰۳۰۰.۰۰۰
۱۲۳۰۰۰۲۸۲۲۱۲۳۴۱.۰۰۰.۰۰۰۱.۰۰۰.۰۰۰
۱۰۳۰۰۰۲۸۲۲۰۰۱.۵۰۰.۰۰۰۱.۵۰۰.۰۰۰
۹۳۰۰۰۲۸۲۲۰۳.۰۰۰.۰۰۰استعلام شود
۸۳۰۰۰۲۸۲۲استعلام شوداستعلام شود

تعرفه خطوط اپراتور تلفن ثابت

رقم خطنمونه شمارهخطوط متناظر
۸۰۲۱۶۶۱۴۲۹۸۶۵۰۰.۰۰۰
۵۰۲۱۸۷۶۵۴۲.۵۰۰.۰۰۰
۴۰۲۱۲۹۶۶۳.۰۰۰.۰۰۰
۳۰۲۱۱۹۴۵.۰۰۰.۰۰۰

خط پیامک ، مشترکین برای ارسال و دریافت پیامک از سمت مخاطب، باید یک خط اختصاصی داشته باشید.

مهمترین مزیت ثبت خط اختصاصی، شماره منحصر به فرد و قابلیت دریافت رایگان پیامک از مخاطب است. شما بدون نیاز به خرید شماره پیامکی، می توانید یک خط پیامک رایگان تهیه کنید؛ اما برای ارسال و دریافت پیام به یک سامانه پیامکی یا پنل اس ام اس نیاز دارید.

همانطور که برای تلفن همراه، اپراتورهای متفاوتی (ایرانسل، همراه اول، رایتل و تالیا) وجود دارد، برای خطوط اختصاصی سامانه پیامکی نیز اپراتورهای مختلفی با سرشماره‌های (1000،2000،3000،5000 و خط ثابت) وجود دارد که هرکدام کیفیت و تعرفه ارسال پیامک متفاوتی دارند.

در کل قیمت خطوط پیامک بستکی به سیاست های اپراتور ارائه دهنده دارد.

سفیر آنلاین به تمامی کاربران خود یک عدد خط اختصاصی هدیه می دهد.

تعرفه خط پیامک